Sport a relax club


Na Karlově 80

Benešov

317 728 950

Aktuality


Středa 20. 10. 2021
 
20. 10. 2021 neprobíhá cvičení s Alenou Marešovskou

Sváteční provozní doba - 28. 10. 2021

Čtvrtek 28. 10. 2021 otevřeno od 17.00 hodin do 21.00 hodinVšechny přítomné osoby v prostoru provozovny musí prokázat, že splňují tyto podmínky:
 
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen prosebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

  • nepovinné nošení respirátoru při cvičení
  • povinnost dodržovat 2 m odstup
  • před cvičením si každý individuálně vydensifikuje stroje
  • permanentky od 6/2019 a mladší je možné dovybrat
 

Pokud máte příznaky nachlazení, teploty, kašle nevstupujte do objektu

 

Zimní provozní doba

pondělí - neděle otevřeno od 14.00 hodin do 22.00 hodin

 

 

Vítejte na webových stránkách Sport a relax clubu, na kterých naleznete veškeré informace o provozu a případných změnách.

Sobota 1. 4. 2017
 
1. 4. 2017 neprobíhá Jóga s Veronikou Lipkou